Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „IBIS”

§1
Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.ibis.mierzeja.com Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

 

2. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między: Ośrodek Wypoczynkowy „IBIS” Renata Szulęcka, ul. Wczasowa 8, 82-103 Stegna, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku. Osobą wynajmującą pokój/domek może być jedynie osoba, która ukończyła 18 lat.

 

§2
Umowa najmu

 

1. Umowa zawarta pomiędzy Ośrodek Wypoczynkowy „IBIS” Renata Szulęcka, ul. Wczasowa 8, 82-103 Stegna, a Klientem obejmuje wynajem pokoju lub domku oraz ewentualne wyżywienie zgodnie z wybranym pakietem. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda), korzystanie z zaplecza rekreacyjno-sportowego (basen, brodzik, boiska, place zabaw, sala zabaw) oraz z organizowanych imprez zgodnie z ofertą na dany rok. Dojazd leży wyłącznie w gestii Klienta. Pobierana jest opłata miejscowa (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

 

2. Ośrodek Wypoczynkowy „IBIS” nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie.

 

§3
Rezerwacja

 

1. Rezerwacji można dokonać  telefonicznie pod nr 601-80-70-71 lub wysyłając e-mail na adres: ibis@mierzeja.pl.

2.  W celu dokonania rezerwacji należy podać:

 

- datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
- planowana godzinę przyjazdu
- liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich rok urodzenia)
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- numer telefonu
- adres email
- dane do faktury, jeśli będzie wymagana

 

§4
Gwarancja rezerwacji:

 

1. Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 20% opłaty za całość pobytu. Rezerwacje dokonywane w listopadzie i grudniu powinny zostać zagwarantowane zaliczką wyłącznie po 1 stycznia nowego roku w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia. Rezerwacje dokonywane od stycznia roku, w którym planowany jest przyjazd powinny zostać zagwarantowane zaliczką w terminie do 4 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji.

2. Rezerwacja nie potwierdzone wpłatą w podanym terminie zostaną anulowane. W wyjątkowych sytuacjach termin wpłaty zaliczki może zostać wydłużony po uzgodnieniu z personelem obiektu.

 

§5
Warunki anulacji, zmiany w rezerwacji, niedojazd

 

1. Wszelkie zmiany w rezerwacji (potwierdzone zaliczką) tj. termin, ilość osób, wyżywienie, można dokonać tylko droga pisemną / mailową.

2. W przypadku skrócenia pobytu po przyjeździe Klient poniesie pełną opłatę za nocleg za całość rezerwacji, oraz dzienną stawkę niewykorzystanych posiłków z dnia wyjazdu.

3. Anulowanie rezerwacji możliwe jest wyłącznie poprzez pisemne zgłoszenie rezygnacji przesłane drogą mailową na: ibis@mierzeja.pl W treści maila Klient zobowiązany jest podać numer konta bankowego, na który ewentualnie ma zostać zwrócona zaliczka.

4.  W przypadku anulowania rezerwacji:

1. na 3 lub więcej tygodni przed planowanym przyjazdem, zwrotowi podlega 100% zaliczki;

2. w terminie krótszym niż 3 tygodnie przed planowanym przyjazdem, zaliczka nie będzie zwracana; wyjątkiem jest sytuacja, gdy Klient przedłoży dokumentację medyczną poświadczającą skierowanie na kwarantannę/do szpitala i tym podobne;

3. Zmiana terminu rezerwacji na późniejszy oraz przeksięgowanie zaliczki jest możliwe w przypadku zgłoszenia nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym przyjazdem.

4. W przypadku niepoinformowania obiektu o anulacji rezerwacji i niedojazdu Klienta, zaliczka nie będzie zwracana.

 

Regulamin pobytu

§1

Doba hotelowa

 

1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

2. Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność zarezerwowanego pokoju/domku istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania, jednak zazwyczaj nie wcześniej niż o godzinie 10:00. Nie ma możliwości „zamówienia” wcześniejszego zameldowania.

3. Nie wymeldowanie się z pokoju/domku do godziny 10:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby.

4.Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów, potwierdzona drogą mailową z pracownikiem recepcji za dodatkową opłatą:
Przedłużenie doby hotelowej do 13:00, opłata w wysokości 45% wartości ostatniej zarezerwowanej doby

 

§2
Meldowanie i zasady odbioru kluczy

 

1. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.

2. W przypadku przyjazdu większej liczby gości niż ta podana podczas rezerwacji, naliczane będą dodatkowe opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem.

3. W przypadku przyjazdu mniejszej liczby gości, niż ta podawana przy rezerwacji, Ośrodek Wypoczynkowy „IBIS” zastrzega sobie prawo do przeliczenia opłat według innej taryfy (np. w przypadku rezerwacji pokoju dla 3 osób i przyjazdu 2 osób, Klient zapłaci za pobyt jak w pokoju 2-osobowym). W przypadku niewykorzystania miejsc noclegowych, Klient poniesie opłatę za nocleg.

4. Godziny otwarcia recepcji: codziennie w godz. 08:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku i 8:00-21:00 w soboty i niedziele (w okresie sezonu letniego)

5. Przyjazd późniejszy lub wcześniejszy wyjazd poza godzinami pracy recepcji jest możliwy za zgodą pracownika O.W. „IBIS” po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 55 247 82 44. Wymaga wcześniejszego powiadomienia (min 24h) oraz wiąże się dodatkową opłatą.
Przyjazd:
8:00-21:00- Bezpłatnie, po 21:00- Opłata 100 zł
Wyjazd:
6:00-10:00- Bezpłatnie, wyjazd przed 6:00- Opłata 100 zł

6. Ze względu na bezpieczeństwo, w celu zawężenia grona przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Ibis” jedynie do osób uprawnionych do korzystania z wypoczynku, Goście zobowiązani będą do noszenia opasek zakładanych na całą długość pobytu.

7. Obowiązek noszenia opasek nie dotyczy osób poniżej 3 roku życia.

8. Opaska zakładana jest na nadgarstek przy zameldowaniu.

9. Uszkodzona opaska podlega wymianie wyłącznie za zwrotem zerwanej opaski.

10. W przypadku utraty zerwanej opaski przez osobę uprawnioną do wypoczynku, jej ponowne uzyskanie jest możliwe po ponownej pomyślnej identyfikacji Gościa.

 

§3
Obecność psów

 

Na terenie Ośrodka dopuszcza się obecność psów małych/średnich ras ( do 15 kg) uprzednim zgłoszeniu tego faktu przy rezerwacji i po uiszczeniu należnej z tego tytułu opłaty. (30 zł / doba)

1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, które wyraźnie przekraczają dopuszczalną wagę oraz gatunki / rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.

2. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Ośrodka i na zewnątrz oraz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.

3. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju / domku w którym przebywa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód wg wyceny Dyrekcji Ośrodka. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia Ośrodka i prywatnego innych Gości z winy zwierzęcia.

4. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego zwierzę nie zachowywało się głośno w pomieszczeniach Ośrodka, jak również by na inne sposoby nie zakłócało wypoczynku Gości.


 

§4
Płatność za pobyt, Faktury za pobyt

 

1. Po wpłacie zaliczki, gość ma obowiązek uregulowania pozostałej opłaty za pobyt przelewem, kartą lub gotówką – przed przyjazdem lub najpóźniej w drugim dniu pobytu. Preferowana forma płatności to przelew.

2. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za pobyt.

3. Otrzymanie faktury VAT na firmę /osobę fizyczną jest możliwe, jeśli:

a)Dokonując rezerwację, klient poda pełne dane firmy/osoby fizycznej, na którą ma zostać wystawiona faktura,

b) W opisie przelewu zaliczki/wpłaty końcowej w pozycji „tytułem”, Klient oprócz terminu pobytu i danych firmy/osoby rezerwującej, poda NIP firmy z dopiskiem „faktura”.

c)W przypadku płatności gotówką lub kartą, przy rozliczeniu końcowym (przed wpłatą), Klient poinformuje Personel, o chęci otrzymania faktury.


 

§5
Parkowanie pojazdów

 

Parkowanie samochodów możliwe jest na wydzielonym parkingu niestrzeżonym na terenie Ośrodka w miejscach do tego wyznaczonych. Nie ma możliwości parkowania bezpośrednio przy pawilonach murowanych. Do każdego pokoju/domku przysługuje wyłącznie jedno niepłatne miejsce postojowe na parkingu wewnętrznym. Każde kolejne miejsce postojowe w ramach jednego pokoju/domku, możliwe po uzgodnieniu dostępności.

 

§6
Wymeldowanie i zdanie kluczy

 

1. Zdanie klucza odbywa się w recepcji O.W. „IBIS” w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 10:00. Wyjazd poza tymi godzinami należy zgłosić obsłudze obiektu i uzgodnić sposób zdania kluczy.

2. Lokale po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu lokalu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność lokalu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.

3.Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.

3.W przypadku zgubienia kluczy do lokalu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

 

§7
Regulamin stołówki

 

1. W porze śniadania przy stoliku mogą znajdować się wyłącznie goście, którzy opłacili porcję śniadaniową. Śniadanie należy zjeść przy stoliku, wynoszenie żywności oraz zastawy ze stołu szwedzkiego jest niedozwolone! Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia opłatą za dodatkową porcję Klientów łamiących zasady regulaminu.

2. O rezygnacji z posiłku w dniu przyjazdu należy powiadomić personel obiektu co najmniej 4 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. Opłaty za świadczenia wyżywienia niewykorzystane podczas pobytu nie podlegają zwrotowi.

3. Istnieje możliwość korzystania z diety bezglutenowej, bezmlecznej, cukrzycowej, itp. za dodatkową opłatą w wysokości 250 PLN za osobę (bez względu na wielkość porcji) za tydzień. Chęć skorzystania z diety bezglutenowej lub innej należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu.

4. * Śniadania odbywają się w formie stołu szwedzkiego z zachowaniem reżimu sanitarnego:
 

a) wokół stołu szwedzkiego została zamontowana warstwa (szyba/pleksi) półprzezroczysta;

b) nakładanie wybranych przez Gościa potraw oraz nalewanie napojów odbywa się przy obsłudze kelnerskiej, przy czym obsługa będzie wyposażona w rękawiczki (oraz w maseczkę lub przyłbicę – w zgodzie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi GIS i odpowiednich ministerstw), z zachowaniem wszelkich wymogów higienicznych;

* podpunkt 4. obowiązuje do czasu zniesienia lub zmiany obostrzeń sanitarnych

 

5. Obiad serwowany jest do stolika. Porcje obiadowe są ustalane na podstawie rozpiski zawartej na stronie internetowej- zmiana wielkości porcji nie jest możliwa.

 

6. Dzieciom do 3 lat (rocznik 2018 lub młodsze) nie przysługuje osobna porcja żywieniowa – można zamówić dla nich nakrycie przy stole lub wykupić dodatkową ½ obiadu..

 

§8
Cisza nocna

 

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. Raz w tygodniu organizowane jest ognisko – w tym dniu cisza nocna obowiązuje od 23.00.

 

§9
Odpowiedzialność za lokal

 

1. Goście zobowiązani są do utrzymywania pokoju/domku w stanie zastanym.

2. W przypadku wyrządzenia szkody w pokoju/domku Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce przedstawiciela O.W. „IBIS”.

3. W obiektach noclegowych obowiązuje zakaz przemieszczania mebli.

4. Lokatorzy zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem pokoju/domku, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

5. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Lokatorzy zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze

6. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 

§10
Zaplecze rekreacyjno-sportowe

 

1. Osoby nie będące gośćmi O.W. „IBIS” nie mają prawa korzystać z basenu, placów zabaw, sali zabaw ani boisk. Nie ma możliwości korzystania z basenu dla gości z zewnątrz za dodatkową opłatą.

2. Przed skorzystaniem z basenu należy dokładnie zapoznać się z regulaminem basenu.

3. Dzieci do lat 6 korzystające z brodzika/basenu obowiązuje kąpiel w specjalnych pampersach do pływania (do nabycia w recepcji).

4. W recepcji można nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt sportowy podając nazwisko i numer pokoju/domku. Sprzęt podlega zwrotowi. Za zagubiony sprzęt Klient zostanie obciążony opłatą w kwocie 50 zł.

5. Warunkiem skorzystania przez dziecko z animacji organizowanych na terenie ośrodka jest wyrażenie na to przez rodzica/opiekuna zgody pisemnej. Wzór ww. oświadczenia jest przesyłany Gościom na adresy e-mail z obowiązkiem wydruku, wypełnienia i dostarczenia do Ośrodka w dniu zameldowania. Wzory oświadczenia będą również w wyjątkowych okolicznościach udostępniane w recepcji.

6. Dzieci przebywające na placu zabaw oraz na trampolinie powinny bezwzględnie znajdować się pod opieką rodziców.

7. Sala zabaw dostępna jest wyłącznie* w godzinach funkcjonowania Przedszkola Wczasowego (Klubu Malucha). 

* Udostępnienie sali zabaw do swobodnego użytku będzie możliwe wraz ze zniesieniem obostrzeń sanitarnych. 

8. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek pozostawienia sali w porządku po skończonej zabawie.

9. Zabrania się wnoszenia do Sali zabaw jakichkolwiek zabawek osobistych dziecka.

10. Niedozwolone jest wynoszenie zabawek oraz innych przedmiotów z sali zabaw.

11. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość skorzystania z sauny po zgłoszeniu w Recepcji (co najmniej 1,5 h przed planowanym wejściem). Minimalna ilość osób korzystających z sauny – 2.

12. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wypożyczenia rowerów w Recepcji.

 

§11
Zakaz palenia

W pokoju/domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 300 zł, doliczana do rachunku gościa.

 

§12
Udogodnienia

 

1. Usługę sprzątania można zamówić nieodpłatnie w recepcji w godzinach 8.00-11.00.

2.Istnieje możliwość skorzystania z pralki – żeton do samoobsługowej pralki do nabycia w recepcji.

3.Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia łóżeczka drewnianego z materacem dla dziecka. Pościel Klient powinien zapewnić sobie we własnym zakresie.

4.Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia wanienki kąpielowej dla dziecka.

5.Na stołówce dostępne są krzesełka do karmienia dzieci. Obiekt nie zapewnia krzesełek w pokojach/domkach.

 

§13
Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

 

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, O.W. „IBIS”, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. O.W. „IBIS” ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od O.W. „IBIS”, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

§14
Awarie

 

1. O.W. „IBIS” zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokoju/domku bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

2. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od O.W. „IBIS” (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju/domku) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pokój/domek – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

 

§15
Dane osobowe

 

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim.

 

§16
Rozstrzyganie sporów

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby O.W. „IBIS”.

 

§17
Postanowienia końcowe

 

1. Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka tj. sala zabaw, plac zabaw, basen, boiska, trampolina, przy ognisku.

3. Osoby niezameldowane w ośrodku nie mają wstępu na jego teren.

4. Wszelkie prośby oraz usterki można zgłaszać w recepcji bądź obsłudze ośrodka w zależności od charakteru sprawy.

5. Uwagi co do ilości bądź jakości świadczeń należy zgłaszać niezwłocznie w trakcie trwania pobytu u kierownika ośrodka.

6. Ośrodek funkcjonuje od 1. maja do 30. września. Niektóre elementy oferty dostępne są jedynie w terminie od połowy czerwca do końca sierpnia – w okresie sezonu letniego. Poza tym okresem Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu oferowanych świadczeń. Szczegółowe informacje co do zakresu oferty znajdują się na stronie internetowej www.ibis.mierzeja.com lub podawane są podczas rezerwacji.

7. Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie O.W. „IBIS”. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.


 

Aneks nr 1 do Regulaminu
wprowadzony w związku z epidemią COVID-19

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie pobytu - w zależności od zmieniających się przepisów prawnych oraz aktualizacji wytycznych sporządzonych przez poszczególne ministerstwa i GIS w związku z sytuacją epidemiologiczną.

2. O zmianach oferty zaistniałych w związku z koniecznością dostosowania się do ograniczeń sanitarnych i innych w związku z epidemią COVID-19, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta drogą elektroniczną.

3.W przypadku rezerwacji potwierdzonej zaliczką, Klient zobowiązany jest niezwłocznie (w terminie do 7 dni od daty wysłania informacji przez Organizatora) poinformować Organizatora o chęci podtrzymania swojej rezerwacji i o akceptacji nowych warunków umowy bądź o zerwaniu umowy.

4. Organizator zobowiązuje się zwrócić zaliczki oraz dokonać zmian w rezerwacji w trybie ujętym w §5 niniejszego Regulaminu.